Entreprenader inom platssättning med god
effektivitet och hög kvalité

Plattsättningsentreprenader med god
effektivitet och hög kvalité

Entreprenad, oavsett storlek

KakelEntreprenören avgränsar inte storlek på entreprenaderna. Vårt mål är att alltid utföra projekten inom tidsplanen åt våra uppdragsgivare som byggentreprenörer och fastighetsägare. 500 m² eller 15 000 m² plattsättning, välkommen att lämna anbudsförfrågan.

Visst är det väl kvalitet, kompetens och specialistkunskaper du vill ha?

Vi är antagligen störst på plattsättningsentreprenader inom vår region. Men för er är det nog ännu viktigare att vi håller vad som är överenskommet, och till rätt kvalitet.
KakelEntreprenören utbildar sig kontinuerligt och förnyar sig inom branschnormer, material och tekniska lösningar.
Vi utför entreprenader efter BKR – Byggkeramik Rådets senaste branschrekommendationer.

Visst är det väl kvalitet, kompetens och specialistkunskaper du vill ha?

Vi är antagligen störst på plattsättningsentreprenader inom vår region. Men för er är det nog ännu viktigare att vi håller vad som är överenskommet, och till rätt kvalitet. KakelEntreprenören utbildar sig kontinuerligt och förnyar sig inom branschnormer, material och tekniska lösningar. Vi utför entreprenader efter BKR – Byggkeramik Rådets senaste branschrekommendationer.

Rum-i-rum.
Det nya sättet att renovera badrum.

Rum-i-rum även kallat Ventilerade Badrum, är det nya och kostnadseffektiva sättet att bygga badrum vid stambyten. Med förtillverkat material förkortas byggtiden avsevärt. Där de boende påverkas minimalt. Befintliga väggkonstruktioner kan stå kvar och behöver inte bilas ut, vilket minskar damm och buller. Nya väggar utförs räta oavsett tidigare utförande. Eventuell kvarvarande fukt i väggar och bjälklag byggs in och ventileras bort över tid mellan luftspalter i golv, väggar och tak.

Referensprojekt

Apelgårdsskolan, Norrköping

Brf. Hermelinen

Brf. Integralen

Brf. Spelmannen

Brf. Stinsen

Brf. Tombolan

Campushallen Ebbe Park

Ekhöjdsskolan

Finspång Vårdcentrum

Kullbergska Sjukhuset

Kv. Flodhästen 4

Kv. Jagaren

Kv. Kvarnbacken

Kv. Torget

P-Hus Detektiven

Scandic Stora Hotellet, Nyköping

Scandic Strömmen, Norrköping

Tinnerbäcks Vy

Universitetssjukhuset i Linköping

Valla Berså

Kontaktpersoner

Sebastian Reyes-Blomqvist
0704-81 20 04
sebastian@kakelentreprenoren.se

Mats Karlsson
0708-77 79 13
mats@kakelentreprenoren.se

Offertförfrågan